صرافی های مورد تایید و پشتیبانی ™Psccts :

با پیوستن به سیستم معاملاتی هوشمند پارس ( ™Psccts ) امکان انجام معاملات ارزی امن در صرافی های زیر برای شما فراهم میشود. ( قابل ذکر میباشد که در صورت نیاز, شما میتوانید در صرافی های مورد تایید خودتان با استفاده از ابزار معاملاتی پارس, به معامله بپردازید.)

Supported Exchanges

partner 1
partner 2
partner 3
partner 4