تجارت نیمه اتوماتیک به معنی باز کردن یک موقعیت معاملاتی جدید به شکل نیمه اتوماتیک می باشد که در آن ربات با استفاده از سیگنال دریافتی, خرید و فروش را به صورت اتوماتیک از سیگنال خوانده و اجرا می کند. این نوع معاملات به دو شکل کلی زیر می باشد :


  • Follow Signall
  • One Click Follow


Follow Signall : ربات اطلاعات مورد نیاز را از سیگنال خوانده و پس از دریافت اطلاعات از کاربر, موقعیت معاملاتی مورد نظر را باز خواهد کرد.


One Click Follow : در این نوع معاملات ربات با استفاده از تنظیمات از قبل انجام شده توسط کاربر, موقعیت معاملاتی مورد نظر را باز خواهد کرد.