تجارت اتوماتیک به معنی باز کردن یک موقعیت معاملاتی جدید به شکل کاملا اتوماتیک می باشد که در آن ربات با استفاده از سیگنال دریافتی از کانال اختصاصی, موقعیت خرید و فروش را به صورت اتوماتیک از سیگنال خوانده و اجرا می کند. مزیت این نوع سیگنال ها انجام معامله بدون نیاز به حضور کاربر جهت باز کردن موقعیت معاملاتی می باشد. ربات موقعیت معاملاتی مورد نظر را بر اساس تنظیمات از قبل انجام شده توسط کاربر باز خواهد کرد.